Opravljanje izpita je danes lahko zamudno in terja veliko časa in denarja. Na tej strani smo vam pripravili navodila v želji, da vam bo pot do vašega cilja lažja. V njih so zajete informacije, ki jih boste potrebovali na poti do vozniškega izpita. V naši avtošoli dobite vso potrebno literaturo za CPP in prvo pomoč. Naša želja je, da postanete dober voznik.

Za izpit potrebujete :

Zdravniško spričevalo pridobite po opravljenem zdravniškem pregledu. Tega opravite pri zdravniku specialistu medicine dela in športa, ki si ga izberete sami. Doba veljavnosti spričevala je tri leta. V naši bližini se nahajata Dr. Stopar (Vodovodna 99a, Ljubljana. Tel.:01/568-24-42) in Dr. Zadnikar ( Dunajska c. 198, Ljubljana tel.:01/569-26-88-89)
Prijavite se preko elektronske prijavnice ali osebno v naši šoli vožnje. Predavanja vsebujejo cestnoprometne predpise, kodeks etike udeležencev v cestnem prometu, psihologijo voznika in prikaz delovanja motorja. Spremljana so z modernimi medijskimi pridobitvami našega časa.
V Ljubljani se osebno prijavite na Mestnem odboru Rdečega križa Slovenije, Tržaška 232, tel.: 01/425-34-19 , 080-88-84. Izpit opravljate po končanem tečaju, ki pa ni obvezen za vse. Uspešno opravljen izpit je pogoj za prijavo na izpit teorije na izpitnem centru. Veljavnost izpita prve pomoči je neomejena.
Na izpitnem centru na Roški cesti 25, tel.: 01/ 231-50-63 pred izpitno komisijo opravite teoretični preizkus znanja. Na teoretični del opravljanja izpita se predhodno prijavite na Upravni enoti, Sektor za upravne notranje zadeve, Tobačna 5, Ljubljana, telefon: 01 306 32 00. Teoretični del lahko opravljate po opravljenem tečaju cestnoprometnih predpisov.
Po opravljenem tečaju cestnoprometnih predpisov (CPP) in opravljenem izpitu CPP na izpitnem centru, se za dogovor o pričetku vožnje kandidat osebno oglasi v naši šoli vožnje ali se prijavi po telefonu: 01/ 568-46-29, 041/ 620-232. Na vožnjo s seboj prinese: evidenčni karton vožnje, osebni dokument in zdravniško spričevalo. Če na dogovorjeno učno uro vožnje ne morete priti, jo je potrebno predčasno odjaviti. Če ure ne odjavite pravočasno (dan prej) ste dolžni plačati čakalno uro. Kandidat mora plačati ure vožnje v avtošoli pred zaključkom pouka vožnje.
Na izpitnem centru na Roški cesti 25, tel.: 01/ 231-50-63 pred izpitno komisijo opravite praktični preizkus znanja. Na praktični del opravljanja izpita se prijavite na Upravni enoti, Sektor za upravne notranje zadeve, Tobačna 5, Ljubljana, telefon: 01 306 32 00. Praktični del (izpitno vožnjo) lahko opravljate po opravljenem usposabljanju s preizkusom znanja in po predhodni prijavi.